วันนี้ 15 กุมภาพันธ์  2550  ฉันได้พบกับเครือข่ายหลายภาคส่วนในจังหวัดชุมพร   ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร