ความรู้ที่ไม่พอเพียงคือความพอเพียงที่แท้จริง

ความพอเพียงเป็นความร่ำรวย

 ณ วันนี้ท่านใดที่ยังไม่เคยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ก็ถือว่าเป็นผู้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ที่แท้จริง

   หลักพอประมาณสำหรับคนบ้านเรา ณ วันนี้จะให้เราลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมันแสนจะยาก เพราะภาระหลักก็คือการจัดการหนี้สิน ที่ถูกนำเข้าสู่ระบบครอบครัว หนี้หนึ่งคือหนี้สถาบันการเงิน ทั้งในและนอกระบบ อีกหนี้หนึ่งคือหนี้ชีวิต ได้แก่ภาระหารายได้ให้แก่บุตรหลาน

  การจัดการหนี้สถาบันการเงินนั้นง่ายกว่ามากเพียงแต่เราลดภาระค่าใช้จ่าย และหารายได้เพิ่ม ก็จะหมดภาระในชั่วเวลาไม่นาน แต่หนี้ชีวิต คือภาระแห่งกรรม ที่พ่อแม่เลี้ยงเรามา และเราเลี้ยงบุตรหลานต่อๆไปนั้น มันลบยาก ปัญหาใหญ่ก็คือที่ผ่านมาวัตถุนิยมสร้างความความแปลกแยกในระบบครอบครัวทำให้ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไป พ่อแม่หาเงินมาเพื่อลูก แต่ลูกไม่ได้ใช้เงินเพื่อพ่อแม่ เพราะลูกถือว่ามันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เมื่อทำให้เขาเกิดมาก็ต้องรับผิดชอบ     ความพอประมาณในการจัดการลดหนี้ชีวิต คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตัวเอง ด้วยการจัดการ ด้านความพอประมาณในการให้กับลูก  สร้างลูกให้รู้จักผูกพันกับสมบัติพัสถานที่พ่อแม่มีเพื่อลูก และที่สำคัญคือสร้างวินัยและความเข้มแข็ง  ให้เกิดแก่ลูกให้ได้

  การลดภาระหนี้ชีวิต จึงต้องนำหลักจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมมาเป็นตัวปลดเปลื้อง เป็นอันดับแรก หลักภูมิคุ้มกันและความมีเหตุผลก็จะคล้อยตามมาโดยอัตโนมัติ

 แผนการจัดการให้เกิดสังคมคุณธรรม จึงน่าจะเป็นการรื้อผังการบริหารจัดการภายในทั้งระบบอย่างรวดเร็วและจริงจัง

ณ ปัจจุบันนี้เด็กก่อนวัยเรียนคือผ้าขาว สามารถเติมสีอะไรให้ก็จะเป็นไปตามความต้องการ วัยรุ่น ณ วันนี้ก็คือผ้าที่เปลี่ยนสีแล้ว เราก็จำเป็นต้องย้อม แม้จะไม่สวยสด แต่ก็ยังเกิดคุณค่าเพราะเยาวชนคือผู้กำอนาคตของชาติในไม่กี่ปีข้างหน้า สร้างเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และวัยชราเพื่อรอเห็น ลูกหลานวันหน้านำพาชาติไทยให้ใหญ่ยิ่ง 

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหลียวหลังแลหน้า

คำสำคัญ (Tags)#social#chumpon

หมายเลขบันทึก: 78753, เขียน: 15 Feb 2007 @ 13:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เดิน เดิน เดิน ... อย่ายอมแพ้ใคร "โอภาส" ต้องเดิน
    เดิน เดิน เดิน ... ถ้าหวังสำเร็จ เราต้องพากันเดิน
    เดิน เดิน เดิน ... อย่าท้อทางไกล ร่วมใจร่วมเดิน
    ไชโย ชัยยะ ชัยชนะ สร้างชุมพรก้าวไกล.