เพื่อน ๆครูหลายท่านไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์   แต่มีความสนใจที่จะเรียนรู้  มีเทคนิคฝึกง่าย ๆ  คือ  งง   ถาม   จด   ฝึก

งง   คือ ทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้  ไปไม่ถูก

ถาม   คือ ถามผู้รู้ที่เขาทำได้

จด  คือ จดขั้นตอนที่ผู้รู้บอกให้ละเอียด

ฝึก   คือ นำขั้นตอนที่จดมาฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ค่อย ๆ เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ  ไม่นานท่านก็จะเกือบเก่งทุกเรื่อง  จริง ๆ