บูรณาการนครศรีฯ(ต่อ)

b612
"เราจะร่วมกันทำเรื่องจังหวัดบูรณาการ"

     จากการบ้าน ที่ทางเครือข่ายต่างๆต้องไประดมข้อมูลในพื้น
นอกจากจะได้ข้อมูลหลักเรื่องการสวัสดิการซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
กลุ่มหรือภายใจชุมชน ในการระดมหรือจัดเวทีดังกล่าวทำให้มีข้อมูล
ด้านอื่นๆ ที่เป็นเรื่องความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
วิสาหกิจชุมชน กองทุนสุขภาพ และเรื่องอื่นๆที่จะนำมาสู่สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข ซึ่งภาพตรงนี้หลายๆภาคีเครือข่ายก็ได้ให้ภาพและดำเนินการ
อยู่แล้วในพื้นที่ ในเวทีพูดคุยวันที่ 13 ที่ผ่านมาจึงเป็นการสรุปและชูธง
ว่า "เราจะร่วมกันทำเรื่องจังหวัดบูรณาการ" โดยใช้กิจกรรม
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นกิจกรรมแรกซึ่งใช้กิจกรรมนี้
เป็นเครื่องมือในการพบปะแลกเปลี่ยนกับภาคีต่างๆทั้งภาครัฐ องค์กร
อิสระต่างๆและภาคประชาชน โดยต่อไปอาจจะขับเคลื่อนๆประเด็น
อื่นๆอันจะนำไปสู่สังคม(จังนครศรีธรรมราช)อยู่เย็นเป็นสุข
ซึ่งจากข้อตกลงดังกล่าวทำให้เกิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ

แนวทางการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชน สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
   
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

  
ซึ่งนับว่าเป็นภาพแรกของการขับเคลื่อนการบูรณาการงานพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

         
ในส่วนของ ศอ.สส ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงานจังหวัดบูรณาการโดยได้เลือก
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องอยู่แล้ว จึงถือโอกาสใช้เวทีนี้ในการ
เชื่อมกับภาคีเครือข่ายต่างๆและจะชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจังหวัดบูรณาการ
ในเวทีวันที่ 26 นี้ด้วย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานจังหวัดบูรณาการ

คำสำคัญ (Tags)#จังหวัดบูรณาการ#สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

หมายเลขบันทึก: 78744, เขียน: 15 Feb 2007 @ 13:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอให้งานสำเร็จนะจ๊ะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ