ปัจจุบันสังคมไทยทอดทิ้งกันเยอะเลย ไม่พึ่งพากัน มีแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน น่าเบื่อมากเลยสังคมไทยในปัจจุบัน คนดีหายไปไหนกันหมดแล้วค่ะ