วันที่  15 ก.พ. 2550 พวกเราเครือข่ายพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพร ได้มาเรียนการสร้างและฝึกบร็อคร่วมกัน สนุกมากเลยมีความรู้เพิ่มเติมด้วย อาจารย์สอนเข้าใจง่ายด้วยค่ะ  มีแซวบ้างเล็กน้อยเพราะที่มาอบรมผู้เข้าอบรมมีอายุมากแล้วหาแป้นไม่ค่อยเจอ ต้องเพ่งเล็ง สนุกดีนะ