ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้

หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง

เป็นข้อความที่บ่งบอกให้เราต่อสู้กับอุปสรรค์ต่างๆ ที่ได้เผชิญในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่ทำให้เราต้องหาคำตอบ ทั้งในการศึกษาและการทำงาน ซึ้งเราต้องเผชิญอยู่ทุกวันไม่ว่าใครก็ตาม จริงไหมครับ