เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร แจ้งว่าได้ตรวจยาฆ่าแมลงในผักต่าง ๆ  พบถึงความผิดปกติ  คือ มะเขือเจ้าพระยาหรือมะเขือเปราะมียาฆ่าแมลงในปริมาณที่สูงมาก   เป็นอันตราย  หากรับประทานเข้าไป  ผู้จัดการตลาด  คุณชัยพันธ์  ศรีคชไกรได้ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลกำแพงเพชร  เกษตรจังหวัด  ได้ไปสอบถามแม่ค้าที่รับมาขาย  หลายทอด  สืบจนได้ความว่านายกองกับนายคำดี  เป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านใหม่วังเพชร  ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร   เป็นผู้ปลูกมะเขือ  และฉีดยาฆ่าแมลงเช้าวันนั้นแล้วเก็บมาขายเลย  จึงได้ให้คำแนะนำวิธีการใช้ยาฆ่าแมลงที่ถูกต้องมีสำนึกรับผิดชอบในการผลิตผักให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป