เครือข่ายไทยมิตรภาพเอเชีย 

มีวิสัยทัศน์ที่จะ สร้างชุมชนเอเชียให้เป็นหนึ่งเดียว โดยมี เพื่อนหนึ่งล้านคนทั่วเอเชียในทศวรรษนี้ แนวในการทำพันธกิจ Ø   การศึกษาและวัฒนธรรม Ø   สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ Ø   บรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน Ø   ธุรกิจเพื่อสังคม