กว่าเราจะตั้งสติได้  ว่าเราเป็นคน  คนที่มีความคิด  มีสติปัญญา  มีมุมมองส่วนตัว  มีอะไรดีดีหลายอย่างที่คนอื่นไม่มี  ก็เกือบจะทำให้เราสูญเสียความเป็นคนของเราไป

No  pain  no  gain