บูรณาการนครศรีฯ

b612
ภาพแรกของการที่จะนำไปสู่การบุรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

     เช้าวันที่ 13 กุมภาฯ ผมมีโอกาสเข้าร่วมเวที
พูดคุย หารือ การเตรียมงาน
เวทีบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
จริงๆแล้วชื่อเวทีการประชุมวันที่ 26 กุมภาฯที่จะถึงนี้
ไม่ได้ชื่อเวทีบูรณาการจังหวัดหรอกครับ
แต่ผมถือวิสาสะเรียกว่าอย่างนั้น เพราะ ภาพที่ผมจะเล่า
ให้ฟัง มันเป็นภาพแรกของการที่จะนำไปสู่
การบุรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานการณ์ในพื้นที่
      จากเวทีวันที่ 29 ม.ค. ที่ อาจารย์เอนก ได้ลงพื้นที่ไป
หารือกับภาคีการพัฒนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งมีผู้แทนภาคประชาชน 3 ส่วนหลักๆ คือ
จากข่ายแผนชีวิตชุมชนโดยผู้ใหญ่โกเมศร์
เครือข่ายงานพอช.โดยคุณ พัชณี
และเครือข่ายงานกลุ่มสัจจะฯโดยพระสุวรรณ
เป็นผู้ให้ข้อมูลสถานการณ์จังหวัดโดยสถานการณ์งาน
และภาคีต่างๆที่ขับเคลื่อนอยู่ก็จะมีดังนี้

เครือข่ายแผนแม่บทฯ ที่สามารถปฏิบัติการจัดทำแผน
แม่บทได้ประมาณ 72 ตำบล แต่มีระดับความเข้มแข็งแตกต่างกัน
เครือข่ายสัจจะฯ ที่มีพื้นที่ทำงานอยู่ 14 หมู่บ้าน กระจายอยู่ใน 8  อำเภอ
โดยขณะนี้มีวัดป่ายางเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
เครือข่ายยมนา ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการแผนแม่บทหมู่บ้านร่วมกับ ศตจ.จังหวัด
โดยฝ่ายปกครองเป็นสำนักเลขานุการ จำนวน 400 หมู่บ้าน
และคาดว่าจะขยายเป็น 1000 หมู่บ้านในปีนี้
เครือข่ายกองทุนสุขภาพ มี สปสช.เป็นพี่เลี้ยง จำนวน 5 ตำบล
และอีกหลายๆเครือข่ายในพื้นที่

     จากสถานการณ์ข้างต้น อาจารย์เอนกได้ให้แนวทางใน
การขับเคลื่อนงานเรื่องสวัสดิการฯ และให้การบ้านภาคี
เครือข่ายกลับไปจัดเวทีรวบรวมข้อมูลว่าใครทำอะไรบ้าง..
จึงนำมาสู่การพูดคุยในวันที่ 13 ที่ผ่านมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานจังหวัดบูรณาการ

คำสำคัญ (Tags)#จังหวัดบูรณาการ#สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

หมายเลขบันทึก: 78725, เขียน: 15 Feb 2007 @ 13:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)