โดยปกติจะเป็นคนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์มาก  เรียนไปก็งงไป.......พอมาเป็นครู  สอนไปก็ยิ่งงง (ตัวเอง)  ไม่รู้จะถามใครดี ก็เลยอยากจะเผยความลับในใจที่สุมมากว่าสี่ทศวรรษ เรื่องที่งง มีอยู่ว่า เรื่องการลบเลขที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ มันลบไม่ได้ ซึ่งตัวตั้งจะต้องกระจาย หรือการยืมจากหลักสิบหรือหลักถัดไป ปัญหามีอยู่ว่า ถ้าหลักสิบหรือหลักถัดไปไม่ยอมกระจาย หรือไม่ยอมให้ยืม  เราจะทำอย่างไร เราจะใช้หลักการ หริอวิธีการ หรือทฤษฎีอะไร มาเป็นแนวทางในการหาคำตอบ        งงจริง ๆ