บันทึกไว้สอนตน 

1 .  การปฏิบัติงานใด ๆของคนเราควรไม่มองสิ่งที่เห็นสลัว ๆอยู่ในระยะไกล  แต่จงปฏิบัติในสิ่งที่เห็นกระจ่างชัดที่อยู่ใกล้ ๆ นั้นเอง

 

2 .  คนเราบางครั้งควรปิดอดีตและอนาคตให้สนิท  แต่จงเตรียมสร้างนิสัยแห่งการมีชีวิตอยู่ในห้องทำงานที่มีแต่วันนี้เท่านั้น

 

3 .  ในบรรดาคนฉลาดทั้งหลายย่อมถือว่า  วันหนึ่ง ๆเป็นชีวิตใหม่ของเขาเสมอ

 

4 .  การใช้ชีวิตให้สดชื่นแจ่มใสอยู้เสมออยู่ทุกวันเวลาและทุกชั่วโมง  ถ้าเราทำได้นับว่าเป็นความสุขอันหาค่ามิได้

 

5 .  ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายในตัวเราและนอกตัวเราล้วนมีการเปลี่ยนแปลงได้นอกจากกฎของการเปลี่ยนแปลง

 

6 .  ในความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งใด ๆ  ทำให้เรารู้ว่า  ตนไม่สามารถกระโดดลงในกระแสแห่งแม่น้ำเป็นครั้งที่สองได้  เพราะมันเปลี่ยนไปทุกขณะวินาที

 

7 .  การที่คนเราคิดดีพูดดี  และทำดี  จะทำให้เรามีความสุขทุกขณะจิต

 

8 .  ในความเป็นไปของชีวิตอย่างผลัดวันประกันพรุ่ง  สิ่งที่แน่นอนที่สุดจงลงมือทำในวันนี้เท่านั้น

 

9 .  ทัศนะของ เชกสเปียร์  กล่าวทำนองว่า  จงอย่าก่อกองไฟให้ร้อนจัดเพื่อเผาศัตรูของท่าน  เพราะมันอาจจะเผาตัวของท่านเองอย่างช้า ๆ

 

ด้วยความปรารถนาดี 

 จาก... umi