วันนี้ 15 ก.พ. 2550 พวกเราชาวเครือข่ายพัฒนาสังคม จ.ชุมพร ได้มาเรียนการสร้างและฝึกหัดใช้ Blog ร่วมกัน เพื่อเป็นช่องทางแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องดี ๆ ในการทำงานพัฒนาสังคมโดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกันของจังหวัดชุมพร

เป็นอย่างไรบ้างครับกับการมาเรียนคอมพิวเตอร์ในวัยที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3-4-5 ขอฝากข้อความสนุก ๆ ไว้อ่านกันขำ ๆ

วันนี้...ฉันมาเรียนคอมพิวเตอร์

สนุกจริง ๆ เลย ...ขอยาดมหน่อยเถอะ