กระผมขอขอบพระคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้ ทำให้พวกเราได้รับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น พวกเราเครือข่ายฯได้มีการพัฒนามากขึ้น ขอบพระคุณมากครับท่าน พมจ.ชพ.และท่านอาจารย์ไอศูรย์