วันนี้ 15 ก.พ. 2550ผมได้มีโอกาสเรียนรู้การสร้างและฝึกหัดการใช้Blog ร่วมกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานพัฒนา กับเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ ผมรู้สึกมีความตื่นเต้น เหมือนกับการได้ไปโรงเรียนวันแรก  ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร มีใครรู้เห็นในสิ่งที่ผมทำอยู่

ประสบการใหม่ ความรู้ใหม่ กับโลกใหม่  สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาในห้องมีเพื่อนที่มาเรียนรู้การทำBlogกันมากมายมีความต่างทั้งอายุ หน้าที่การงาน