อีกเพียง 1 วัน ก็จะเป็นวันที่ 14 ก.พ. วันแห่งความรัก และเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกตื่นเต้นที่ได้บอกรักใครต่อใคร

 

นิยามแห่งความรักนั้นมีหลายรูปแบบ บ้างก็ว่า....

....ความรักคือสิ่งสวยงาม...

...ความรักช่วยค้ำจุนโลก...

.....ความรักคือความเข้าใจ....

.....ความรักคือการให้ ...

 

นอกจากความรักที่มีต่อพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือความรักแบบหนุ่มสาวแล้ว ความรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็น่าจะถูกนำมากล่าวถึงในวันแห่งความรักนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นและย้ำเตือนกันว่า เราควรที่จะแบ่งปันความรักให้กับผู้คนที่ด้อยโอกาสเหล่านั้นบ้าง

........เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้ ให้อย่างจริงใจ ให้อย่างเมตตา เป็นความสุขอย่างแท้จริง

 

...และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนด้อยโอกาส ความสุขใจนั้นจะยิ่งเพิ่มพูนทวีมากกว่าเป็นร้อยเท่า พันเท่า

 

ดิฉันมีโอกาสได้ให้...กับผู้คนที่ด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง คือ "ชมรมกัลยาณมิตร" ของสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งในกลุ่มนี้จะช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์จากมารดา สิ่งที่ดิฉันสามารถให้กับเด็กในกลุ่มนี้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย นั่นคือการบริจาคเงินให้กับชมรมเพียงเดือนละ 100 บาท 

 

เงินที่บริจาคนี้สามารถที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก  บางครั้งเมื่อเด็กเสียชีวิตลงญาติพี่น้องไม่มีเงินค่าทำศพ ชมรมก็จะช่วยค่าทำศพให้ และดิฉันก็ตั้งใจว่าเนื่องใน 80 พรรษาของในหลวงปีนี้ ดิฉันตั้งใจทำความดีถวายในหลวงโดยการบริจาคเพิ่มเป็น 200 บาท/เดือน เพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น

 

 ดิฉันถือว่าการที่เราเกิดมามีความพร้อมนั้นเป็นโชคดีที่สุดในโลกแล้ว แต่...คงจะดียิ่งกว่าถ้าหากเราจะเป็นผู้ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สิ่งที่ได้รับกลับคืนมา คือ ความสุขในจิตใจ ความรู้สึกที่อิ่มเอมและเต็มตื้นที่รู้สึกว่าชีวิตเรานี้มีคุณค่าและยังสามารถให้..ความรักกับชีวิตอื่นด้วย...

ขอ Blog tag ความรักกับ

1. โอ๋-อโณ

2. น้องจตุพร

3. ตาหยู

4. น้องหมูน้อยรัตติยา

5. น้องแนน