บทความ พลังแห่งทางสายกลางกำลังเติบโต ไฟใต้จะดับลง ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในเมื่อมีคนบางกลุ่มเพิ่งออกมาเรียกร้องให้ยุบคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ไฉนจึงกล่าวว่าพลังทางสายกลางกำลังเติบโตและไฟใต้จะดับลง การสัมผัสอะไรถ้าสัมผัสเป็นส่วนๆ แบบตาบอดคลำช้างจะเข้าใจไปอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเห็นทั้งหมดหรือเห็นช้างทั้งตัวจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง และเห็นว่าช้างกำลังเดินไปทางไหน จะชวนให้ท่านเห็นโดยรอบ

     ผมเป็นสมาชิก เครือข่ายสยามเสวนา ด้วยคนหนึ่ง แต่เป็นผู้อ่านครับ วันนี้ได้รับจดหมายบอกข่าวเรื่องบทความใหม่ประจำสัปดาห์ เรื่อง พลังแห่งทางสายกลางกำลังเติบโต ไฟใต้จะดับลง อยากให้ท่านเข้าไปอ่านกันนะครับ

     ประเด็นที่ผมอยากให้ท่านอ่านตามที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เขียนไว้ โดยเฉพาะเขียนส่วนนำของบทความ ดังนี้ครับ "ในเมื่อมีคนบางกลุ่มเพิ่งออกมาเรียกร้องให้ยุบคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ไฉนจึงกล่าวว่าพลังทางสายกลางกำลังเติบโตและไฟใต้จะดับลง การสัมผัสอะไรถ้าสัมผัสเป็นส่วนๆ แบบตาบอดคลำช้างจะเข้าใจไปอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเห็นทั้งหมดหรือเห็นช้างทั้งตัวจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง และเห็นว่าช้างกำลังเดินไปทางไหน จะชวนให้ท่านเห็นโดยรอบ ดังต่อไปนี้" อ่านต่อได้จาก link ที่ทำไว้ข้างต้น โดยมีทั้งหมด 7 ตอน คือ

          1. ในสังคมประกอบด้วยขั้วบวกและขั้วลบเป็นธรรมดา

          2. การสมานฉันท์คือการเพิ่มพลังส่วนกลาง

          3. พื้นฐานแห่งทางสายกลางของคนไทย

          4. การเติบโตของพลังแห่งทางสายกลาง

          5. สมานฉันท์ไม่ได้แปลว่าไม่จับผู้ร้าย

          6. สร้างเงื่อนไขการวางอาวุธ

          7. ใช้วิกฤตไฟใต้สร้างสมรรถนะของไทยในการเผชิญวิกฤตใหญ่ร่วมกันในอนาคต


     ผมได้อ่านเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้เสมอครับ และที่นี่ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวได้ฟรีครับ แล้วจะได้รับจดหมายเพื่อบอกชื่อบทความใหม่ที่น่าสนใจ และบอกชื่อผู้เขียน รวมถึงกระทู้ต่าง ๆ ที่ร้อนแรง (hot) ในเวบบอร์ดของครือข่ายสยามเสวนา ขอเชิญนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)