ถ้าคุณเป็นนักวิจัย คุณเป็นนักการศึกษา นิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก พลาดไม่ได้ที่จะลองเข้าไปใช้ ค้นคว้าหาความรู้จาก Google Scholar  เพราะที่นี่คุณสามารถจะค้นคว้า หา บทความจากวารสารทางวิชาการที่ มี peer-reviewed ,หนังสือ ,เอกสารอ้างอิง จากแวดวงวิชาการในมหาวิทยาลัยดังๆ http://scholar.google.com/ Google Scholar จะช่วยในการสืบค้น บทความ หนังสือและวารสารทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัย ที่ตีพิมพ์ ที่มีทั้งฟรีและต้องซื้อ ซึ่งมีฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดหาผ่าน สกอ.ไว้แล้วหลายฐานข้อมูลเช่นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์

 Science Direct  ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์
   ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์

เมื่อค้นหาข้อมูลพบ ถ้าเป็นฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยสามารถใช้ได้ ผู้ใช้ก็จะสามารถเข้าถึง Full Paper ได้ทันที นอกจากนี้ถ้าเอกสารดังกล่าวมีการอ้างอิงบรรณานุกรมไว้ Google Scholar ก็จะช่วยค้นหาและทำลิ้งให้ด้วยซึ่งจะสะดวกอย่างมากสำหรับนักวิจัย หวังว่าเพื่อนๆ และนิสิต คงจะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ Google Scholar นะครับ เสียอย่างเดียวที่ที่บ้านผมไม่ได้ต่ออินเทอรเน็ตผ่านมอ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลจากสำนักหอสมุดได้ แต่เมื่อสองวันก่อนที่ผมได้มีโอกาสร่วมประเมิน Citcoms  อ.เสรี ชิโนดม เล่าให้ฟังว่าที่มหาวิทยาลัยบูรพากำลังให้นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม แปลง IP Address สำหรับผู้ใช้ภายนอกที่เข้าเว็บผ่านเว็บของมหาวิทยาลัย และทำการ Authen แสดงตัวว่าเป็นผู้ใช้เครือข่ายด้วย User Name Password ของมหาวิทยาลัย โปรแกรมจะทำการแปลง IP Address ภายนอกให้เป็น IP ของมหาวิทยาลัย และจะสามารถเข้าไปใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่สมัครไว้ และต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้ฐานข้อมูล ซึ่งถ้าทาง Citcoms  ทำอย่างนั้นบ้างก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นิสิตนักศึกษา ที่อยู่ภายนอก สามารถค้น หางานวิจัย และใช้ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ เพราะเรามีศูนย์ กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ พะเยา นครสวรรค์