ได้มีโอกาศตามงานและตรวจสอบการสร้างบล็อกและบันทึกของนศ.ป.โท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พบว่ามีผู้สร้างบล็อกแล้วจำนวน 4 ท่าน ท่านใดยังไม่ได้สร้างให้สร้างโดยด่วน

3 ท่านที่สร้างแล้วได้แก่ คุณ อภิชาติ คุณพิกุล และคุณเฉลิมพร สำหรับคุณอภิชาติ คุณเฉลิมพรและคุณนัฐชัย ยังไม่มีบันทึกผมจึงให้ความเห็นไม่ได้ ให้สร้างบันทึกด้วย

คุณ อภิชาติ คุณพิกุล และคุณเฉลิมพร ให้สมัครเข้าชุมชนด้วย ถ้าทำไม่ได้ให้ถามคุณนัฐชัย

นอกนั้นให้เพื่อนแจ้งให้ทำด้วยครับ

จาก ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก