รวมพลคนเขียน Blog ในชุมชน NUKM blog

ผศ.ดร.วิบูลย์ ได้เชิญสมาชิก NUKM blog เข้าร่วม "เสวนาคนเขียน blog" คงได้เจอกันแบบ F2F และรู้จักกันมากขึ้น เป็นการพบกันนัดแรกสำหรับสมาชิก NUKM blog

   ตัวผมเองได้เป็นสมาชิกใน Gotoknow เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 48 เริ่มเขียน Blog แบบยังไม่มีจุดมุ่งหมายเท่าไร ความตั้งใจครั้งแรกที่เขียนเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งส่วนใหญ่จะคลอบคลุมงานทุกเรื่องในสำนักงานเลขานุการ ชุมชน NUKM Blog ตอนแรกเริ่มสมัยที่รศ.มาลินี เป็นผู้ช่วยอธิการบดี ที่ดูแลงานประกันคุณภาพ ยังเป็นชุมชน 9 CoPs plus Office in NU ซึ่งมี Link อยู่ที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย วันนั้นชุมชนค่อนข้างเงียบเหงา ผมเขียนบ้าง ไม่ได้เขียนบ้าง อาศัยการเรียนรู้จาก Blog ของดร.จันทวรรณ และยังเป็น Blog ที่ไม่มีชุมชน รศ.มาลินี ได้มาชักชวนให้อยู่ในชุมชน 9 CoPs plus Office in NU ซึ่งอาจารย์ได้คอยกระตุ้นและให้กำลังใจในการเขียน Blog ในชุมชน NUKM Blog จะเห็นว่า Blog แรกในชุมชน NUKM Blog จะเป็น Blog ของรศ.มาลินี ที่ใช้ชื่อ Blog ว่า NU_ OFFICEKM โดยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขานุการ เพราะอาจารย์ได้มาทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยให้กับชุมชนสำนักงานเลขานุการ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ก่อนหน้าที่จะมี UKM ที่ขอนแก่น ผศ.ดร.วิบูลย์ ได้เริ่มมีการเขียน Blog http://gotoknow.org/archive/2005/08/09/09/05/32/e2240 Blog แรกของผศ.ดร.วิบูลย์ (เริ่มต้นจากเลข 9 คือวันที่ 9 ส.ค. 48) และหลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อชุมชน 9 CoPs plus Office in NU เป็น NUKM Blog และทำ Link ไว้หน้า Homepage ของมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย์ได้เริ่มลงมือเขียน Blog เท่านั้นเองกระแสการตื่นตัวสำหรับคนที่เขียน Blog แบบหลับ ๆ ตื่น ๆ อย่างผม ตาสว่างขึ้นมาทันที และยิ่งวันนี้มีอาจารย์สมลักษณ์ ที่เขียน Blog อย่างต่อเนื่องแบบไม่เหน็ดเหนื่อยด้วยและทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยเก็บข้อมูลสำหรับผู้เขียน Blog ทำให้ชุมชน NUKM Blog มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จากกระแสของ KM ที่มาแรง ทำให้มน.แคบลงจากพื้นที่ 1,000 กว่าไร่ นอกจากจะได้รับความรู้จาก Blog แล้วยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสำหรับผู้เขียน Blog เพราะ Blog เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ วันนี้ผมรู้สึกว่าได้รู้จักคนในชุมชน NUKM Blog แบบ B2B ซึ่งความจริงก็เคยเห็นหน้ากันในมน. เพียงแต่ไม่เคยทักทายกัน แต่พอเขียน Blog แล้ว ทำให้รู้จักกันมากขึ้น

      ในวันพรุ่งนี้ซึ่งผศ.ดร.วิบูลย์ ได้เชิญสมาชิก NUKM blog เข้าร่วม "เสวนาคนเขียน blog" คงได้เจอกันแบบ F2F และรู้จักกันมากขึ้น เป็นการพบกันนัดแรกอย่างเป็นทางการสำหรับสมาชิก NUKM blog  

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)