บันทึกของธีรชัย 12

  Contact

  "วันนี้เตรืยมทำงานใหญ่อีกครั้ง พรุ่งนี้จะเผด็จศึก"  
วันนี้ผม,พี่ชาติชาย,พี่หนึ่ง(พนักงานใหม่) ได้รับมอบหมายให้เตรียมการใหญ่ เนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะมีอาจารย์จาก ต่างประเทศมาจัดสัมนา  วิชาการที่ว่าด้วยสุขภาพ  ก็เลยต้องลงแรงกันเป็นการใหญ่ในการจัดเวที,เครื่องเสียง ,รวมทั้งต้องมีการเตรียม กล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องถ่ายภาพVDO ไว้ด้วยโดยในวันนี้ ได้ช่วยกันจัด  เวทีและเดินสายไมโครโฟร ทิ้งไวเพื่อใช้ในวันพรุ่งนี้  ในวันนี้เริ่มทำงานกันตั้งแต่เช้ากว่าจะเสร็จจากเวทีก็ร่วมบ่ายโมง  พอเสร็จงานจากตรงนี้ก็ต้องไปติดตั้งเครื่องฉาย LCDที่ห้อง 412 ,413 ตามที่น.ศ.ได้ทำเรื่องขอเอาไว้  วันนี้งานก็มีแค่นี้ครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บันทึกของธีรชัย

Post ID: 7789, Created: , Updated, 2012-02-11 14:07:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)