ทันทีที่ประตูแห่งการเดินทางถูกเปิดออก

ฉันก็ประจักษ์แก่ใจว่า -

โลกนี้กว้าง และกว้างกว่าที่คิด

กว้างใหญ่จนทำให้ฉันรู้สึกราวกับว่า

ตัวฉันเองยังอ่อนเยาว์ต่อโลกกว้างใบนี้ยิ่งนัก

มีสายถนนอีกมากมายที่ฉันยังไม่เคยก้าวผ่าน

มีเรื่องราวมากมายที่ฉันยังไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส

และทักทาย

 

กระนั้น -  ฉันก็ยังเชื่อมั่นว่า 

ตราบลมหายใจยังต้องโลดแล่นอยู่ในโลกกว้างใบนี้

วันเวลาจะช่วยหล่อหลอมทุกสิ่งอย่างที่ฉันพานพบ

ให้ตกผลึกเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่า

และประสบการณ์ทั้งปวงที่มีอยู่

จะช่วยลบล้างความอ่อนเยาว์ให้เลือนหายไปจากตัวฉัน

 

ที่สุดแล้ว - ฉันก็จะสามารถเรียนรู้

และเข้าใจความเป็นจริงของโลกและชีวิตมากกว่าวันที่ผ่านล่วงมา