ในปัจจุบันนี้ พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค

    ซึ่งสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด

3 อันดับแรก  ต่อประชากร 100,000 คน คือ

1.  โรคหัวใจและหลอดเลือด

2.  อุบัติเหตุและสารเป็นพิษ

3.   โรคมะเร็ง

    รู้แล้วใช่ไหมค่ะ ว่า สิ่งแวดล้อมมีผลกรทบต่อภาวะสุขภาพของเราจริง ๆ ฉะนั้นมาร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมและอย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วยนะคะ  จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงค่ะ

   ด้วยความปรารถนาดีจาก

สุภาโชค