เปิดเผยตัวตนครูสมถวิล......เมื่อรับ  tag จากคุณนู๋ทิม             

รื่องราวของชีวิต    อายุตัว....เพื่อนที่ทำงานเรียกขาน...พี่หวินและป้าหวิน....

ความลับที่อยากเขียนถึง            

     1.  ไม่ชอบเปิดเผยตัวตนค่ะ   กลัวทุกอย่างที่ยังมาไม่ถึง   หรือจะเรียกว่า...ขี้ขลาด..ตาขาว....ก็คงไม่ผิด       GotSmiley for FREE! Click Here             

     2.   เกลียดสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด  โดยเฉพาะ  งู  ตะขาบ   มีสัตว์เลี้ยงในบ้านเป็น...กระต่ายตัวสีขาวและสีเทา4ตัว....เต่าตัวโตๆ2ตัว....ปลาตัวเล็กๆๆหลายตัว        GotSmiley for FREE! Click Here    

     3.   ชอบสีชมพู  ข้อนี้ไม่ค่อยลับเท่าไร   คนใกล้ชิดรู้ใจว่าชอบมากๆ  เดือนกุมภาพันธ์จึงเป็นเดือนที่ชอบมากเป็นพิเศษ         GotSmiley for FREE! Click Here       

     4.   ชอบเล่าเกมต้องการเอาชนะ(เก็บกด)เช่น  เดอะซิมส์  เล่นแบบติดเหมือนเด็กๆไปเลย   เล่นทุกภาค  ภาควัยรุ่นวุ่นรัก  ภาคสัตว์เลี้ยง  ตอนนี้เล่นภาคมหาลัยในฝัน...สนุกค่ะที่บังคับตัวละครได้   GotSmiley for FREE! Click Here 

     5.  ชอบวิชาตรรกศาตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอ่อนแอมากทั้งอังกฤษและไทย  ไม่ว่าออกเสียงหรือภาษาเขียน  GotSmiley for FREE! Click Here 

ส่วน 5 คนถัดไป ที่อยากรู้จักหลายท่านโดน Tag ไปแล้ว     

ขออยากรู้จักอาจารย์&คุณครูใน planet / edkm

  1. อาจารย์ tadsanee    จากทีมโครงการวิจัย 95 องค์กรของเรา
  2. อาจารย์  ธเนศ ขำเกิด   ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  นนทบุรี
  3. อาจารย์  วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์    หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพท.นม.1
  4. คุณครู ละเอียด ศรีวรนันท์  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ .
  5. คุณครู  dongtan     (ณัฐชนา) โรงเรียนดงตาลวิทยา ลพบุรี