8 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) สรุปผลการดำเนินงานวัณโรคงบประมาณ 2549 ตามโครงการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรควัณโรค จังหวัดระนอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโรค (Global Fund) ปีที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนองมาพบปะพูดคุยกันในพื้นที่ โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ เป็นเจ้าภาพ และมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอสุขสำราญมาร่วมด้วย รวมแล้วประมาณ 28 คน (เรียกได้ว่าเต็มห้องประชุมพอดีเลยคะ)

            งานนี้เป็นงานในบทบาทหน้าที่ของคุณสมเกียรติ เสบสบาย นักวิชาการสาธารณสุขอีกหนึ่งท่าน โชว์รูปให้ดูถึงความหล่อกันซักหน่อย !!!!

             ส่วนผู้เขียน วันนี้.. ทำหน้าที่ observe และ ตำแหน่งแม่บ้านจัดเบรคค๊า และขอเก็บบรรยากาศในห้องประชุมมาแลกเปลี่ยนด้วยภาพ และคำอธิบายจาก คุณสมเกียรติ คะ..  <div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ประธานในการประชุมครั้งนี้ คือ คุณสมบัติ เลิศการณ์ สาธารณสุขกิ่งอำเภอสุขสำราญ กล่าวเปิดการประชุม</div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">การแจ้งนโยบายการดำเนินงานโครงการกองทุนโลก ปีที่ 4-5 (ปีพ.ศ. 2550-2551) โดยคุณสมใจ อุณหศิริกุล นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง</div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ลำดับต่อไปก็เป็นการเสนอความคิดเห็นในกระบวนการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปไว้ใน บันทึกการประชุม (ซึ่งพี่สมเกียรติ ขอติดไว้ก่อนนะคะ) และนี่เลย…..ฝ่าย ปากท้องของวันนี้ อาหารว่างจัดโดยสาว-สาว บนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ นี่แหละคะ </div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ส่วนผู้เขียนคงไม่มีรูปให้ดูกัน เพราะเป็นตากล้องซะงั้น.. </div><div align="center" style="text-align: center">                                                               อรุฎา  นาคฤทธิ์ Image002 </div><p style="text-align: center"> </p><p style="text-align: center"> </p><p style="text-align: center"> </p>