เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีเวลากลับบ้าน(จ.น่าน)  ได้คุยกับครูโรงเรียนใกล้บ้านพูดถึงเรื่องของนักเรียนประถม... ชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่เมื่อมีงานเลี้ยง จะมีการกินเหล้า มีดนตรี รำวง เด็กๆ มักจะดูผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเป็นตัวอย่าง บางครั้งนำมาทำเลียนแบบ วันหนึ่งครูได้ถามเด็กนักเรียน(ป.3)ว่าเคยกินเหล้าไหม เพราะตั้งใจจะสอนว่ากินเหล้านั้นไม่ดี  มีเด็กอยู่ 2 คนตอนว่า เคยครับ เพราะเห็นผู้ปกครองกิน และก็ ต้มสุกแล้ว ไม่มีเชื้อโรค... ครูอึ้งไปชั่วขณะ เพราะไม่เคยนึกมากก่อนว่า เหล้านั้นต้มสุกแล้วไม่มีเชื้อโรค ... พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ทำตัวเป็นตัวอย่าง เด็กเห็น และไม่เข้าใจ ...