ต้อนรับ วันวาเลนไทน์

  Contact

  BEST OF LIFE HAPPY VALENTINE   

      ขอมอบความสุขวันวาเลนไทน์ทุกท่านที่แวะเข้ามาอ่าน ขอให้มีความสุขประสบแต่สิ่งที่ดีงามผ่านเข้ามาในชีวิต / ขอให้มองทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้น ซึ่งมิได้อยู่กับเราตลอดไป เมื่อใจเรา รู้ ละ วาง ทุกสิ่งก็ไม่สามารถมาทำให้เราสุข หรือ ทุกข์ ได้
     ท่านได้คิดทบทวนหรือไม่ว่า การทำงานที่ผ่านนั้นท่านมีความสุขกับการทำงานหรือว่ามีความทุกข์กับงานที่ทำอยู่ ดิฉันขอนำเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ นำมาปฏิบัติงานให้มีความสุข คือการที่เราได้มอบความไว้วางใจ ให้กับหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบ ทำงานให้เต็มที่และเต็มกำลังความสามารถของเรา ขอให้ท่านนึกว่า การที่ผู้อื่นมาหาเราและมอบหมายให้เราทำงานให้นั้น แสดงว่าเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือให้เขาผู้นั้นได้พ้นจากทุกข์และจงทำให้ด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ผลที่ท่านจะได้ตามมาคือ ความสุข เป็นความสุขที่ท่านลงทุนเพียงกำลังกายและความสามารถ แต่ถ้าท่านทำงานเพื่อแลกกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความสุข ท่านจะไม่มีวันได้พบกับความสุขที่แท้จากการทำงาน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In โสตทัศนศึกษา

Post ID: 77436, Created: , Updated, 2012-02-11 17:20:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ความสุข

Recent Posts 

Comments (0)