โครงการคัดกรองเบาหวาน/ความดันของอำเภอเขาสมิง มีเป้าหมายในการทำงานก็คือ การคัดกรองโรคตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข แต่เป้าหมายแฝงก็คือ ต้องการฝึกฝนและเรียนรู้ในการที่จะทำงานร่วมกัน 5 ปีที่มาอยู่ที่เขาสมิงไม่เคยเห็นการร่วมทำงานกันอย่างเป็นระบบ ไม่เคยเห็นการร่วมคิด การแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยเกิดในกลุ่มคนหน่มสาว แต่ในครั้งนี้เกิดความแสดงความคิดเห็นกันอย่างแพร่หลายในการประชุมวางแผนการทำงานครั้งแรก เริ่มที่ว่าจะให้บริการอะไรบ้าง ให้ประชาชนมารับบริการแล้วคุ้มค่าต่อการมารับบริการ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คุ้มค่า เก็บแต่ตัวแลขรายงานโดยไม่สนใจความรู้สึกของประชาชน คำตอบก็คือ เจาะเลือดแล้ว นอกจากตรวจน้ำตาลในเลือดก็ตรวจอย่างอื่นที่ศักยภาพหมออนามัยทำได้ไปเลย ได้แก่ ความเข้มข้นของเลือด กรุ๊บเลือด สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (เจ็บครั้งเดียว แต่ได้ตรวจหลายอย่าง) นอกจากนี้ยังบริการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินดัชนีมวลกาย รอบเอว ตรวจเต้านม มะเร็งปากมดลูก และที่สำคัญคือการบริการสรุปผลการตรวจและให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ขอย้ำรายบุคคลจริงๆ ที่ผ่านมาผู้รับบริการครั้งละ 200-250 คน เราใช้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ 5- 6 คน เฉลี่ยคนละ 20-30 คน เหนื่อยแต่รู้สึกยินดี เพราะประชาชนมีความสุขที่ได้คุยกับหมอถึงแม้จะเป็นหมออนามัยก็ตาม เพราะที่ผ่านมาเวลาไปรับบริการจะมีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อย

กลับมาที่รูปแบบการประชุม เรานั่งคุยกันง่ายๆไม่มีประธาน แต่มีพี่ที่สสอ.เป็นผู้จัดการโครงการ ที่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา น้องๆหลายคนที่ไม่เคยพูดให้คำแนะนำที่ดีเช่น รูปแบบการจดบันทึกผลการตรวจ ต้องใช้ 2 ใบควบคู่กัน เราเป็บไว้ใบหนึ่ง ให้ประชาชนใบหนึ่งเค้าจะได้นำกลับไปดูได้ว่าผลตรวจเป็นอย่างไรเพราะเราแปลผลให้เสร็จ รูปแบบการเดินเข้ารับบริการเริ่มที่บัตรคิดเป็นป้ายห้อยคอ แล้วมาเจาะเลือด แล้วไปวัดความดัน เพื่อที่จะเผื่อให้คนที่หิวข้าวได้ไปกินข้าวก่อนมารับบริการต่อ

จุดสำคัญ ของขั้นตอนร่วมคิดก็คือ คนที่เสนอขั้นตอน วิธีการทำงาน มักจะต้องมาทำงานเองๆในช่วงแรกๆ รู้สึกมีความเข้าใจงาน อยากแก้ไขกรณีที่ไม่สำเร็จลุล่วง และที่สำคัญในการพูดคุยไม่ควรใช้ความเป็นพี่หรือหัวหน้าสรุปโดยไม่สนใจความรู้สึกของน้องๆ