จากการสอบถามเด็กนักเรียนชั้นมัธยมที่ได้ไปเป็นวิทยากร ว่าทำไมวัยรุ่นไม่ชอบใช่ถุงยางอนามัย มีผู้ตอบว่า ประมาท  ไม่ไว้ใจ ขัดขวางความรู้สึก หาซื้อไม่สะดวก แต่ส่วนใหญ่จะตอบว่า      การใช้ถุงยางอนามัยแสดงว่าไม่เชื่อใจกัน

    วัยรุ่นประเมินผู้ร่วมเพศโดยดูจาก

    - บุคลิกท่าทาง ดูดี  ความสนิท รู้จักมักคุ้นกันดี ก็เลยไม่ใช้ถุงยางอนามัย และเวลาที่ไปซื้อ ผู้ขายชอบมองน่า รู้สึกไม่ชอบ

    สะท้อนให้เห็นว่าสังคมของคนไทยบางครั้งก็ยังเห็นว่าเด็กวัยรุ่นที่มาซื้อถุงยางอนมัย หรือพ่อ แม่ทีพบถุงยางอนามัยในกระเป๋าเด็ก คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี แล้วไปดุด่าว่ากล่าว  แต่หารู้ไม่มันเป็นการป้องกันตัวของเค้าเอง แต่ความจริงก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอยู่ดี