ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีที่ 2 ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวงเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับควบคู่กันไป  สำหรับวงเรียนรู้คุณลิขิตได้จัดอบรมไป  1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 ปรากฏว่ามีคุณลิขิตเข้าร่วปมระชุมการเขียนบล็อก และนำไปปฎิบัติการเขียนบล็อกรายงานความเคลื่อนไหวการทำงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก  ถือว่าประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในการประชุมคุณลิขิตครั้งที่ 2 กำหนดให้เป็นวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2550 แต่เนื่องจากภาระงานในเดือนนี้มีมาก จึงขอเลื่อนไปประชุมวันที่  23  กุมภาพันธ์  2550  แจ้งให้อำเภอและคุณลิขิตอำเภอรับทราบด้วย