ตั้งแต่ผมได้รับงานเป็นประธาน PCT ที่รพ. ตอนแรกยังงง กับงานทบทวน12 กิจกรรม
 เพราะยังไม่เคยทำหรือเรียนรู้มาก่อน 
หลังจากได้ไปประชุม HA ที่อุบล เรื่องการเตรียมความพร้อมประเมินบันไดขั้นที่2  ได้เรียนรู้เรื่องการทำ service/unit  profile  การทำ tracer
มีความตั้งใจที่จะมาเริ่มรื้อฟื้น เพราะบางกิจกรรมก็ไม่มีคนทำแล้ว

ปัญหาที่เจอมา คือ
 1. unit profile ส่วนใหญ่ที่มีก็จะไป copy มาแล้วเปลี่ยนชื่อ แต่ที่แย่กว่าคือ ทำแล้วไม่มีใครเปิดดู รู้ที่เก็บ
เฉพาะหัวหน้างาน ลูกน้องไม่รู้  พอไปถามอยู่ก็ต้องถามหัวหน้า
 2.ตัวชี้วัด ที่เก็บก็ไม่เคยนำมาใช้ประโยชน์ มีแต่เก็บไม่เคยดู
 3.etc.
แต่ไหนๆ ก็ได้มาทำแล้ว  ก็จะทำให้เต็มที่  ก่อนที่จะได้ไปเรียนต่อ
ที่อื่นเจอปัญหาคล้ายๆ กันหรือเปล่าครับ