อำเภอเขาสมิง

ได้ทำโครงการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน โดยใช้วิธีการทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำ ตั้งแต่การคิดรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างอำเภอกับอนามัยซึ่งใน 5 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยทำมาก่อน จากการทำงานได้เรียนรู้ระหว่างทางมากมาย ค้นพบความสามารถของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ที่ไม่เคยแสดงออกมาให้ สังคมได้รับรู้เพราะไม่มีโอกาส และพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังผ่านบล๊อกนี้