เชิญชม นิทรรศการ

"คุณเป็นนิสิตครูที่ดีแล้วหรือยัง?"    

จัดโดย   นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ค่ะ 

         การจัดนี้อยู่ในรายวิชา 366211 พื้นฐานการศึกษา ซึ่ง อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร  เป็นผู้สอนค่ะ

        เป็นการนำความรู้ ที่อยู่ในตำราออกมาเป็นรูปธรรมพร้อมกับสะท้อนทัศนคติ ความรู้สึก นึกคิดของนิสิตครูออกมาด้วย น่าสนใจทีเดียวค่ะ    

นิทรรศการจะจัดเฉพาะวันที่ 8 ก.พ. 50 นี้เท่านั้นนะคะ 

นี่คือรูปที่นำมาฝากให้ชมกันค่ะ