QA วันละดัชนี : 19. จิตสำนึกในคุณภาพ

บอย สหเวช

   การประกันคุณภาพ เมื่อมาถึงเกณฑ์ในดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน เกณฑ์การตัดสินข้อที่ 5 เรื่อง บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตสำนึกเรื่อง "คุณภาพ" เป็นอะไรที่หาหลักฐานหรือสิ่งที่จะมาสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมค่อนข้างยาก

    กรรมการที่มาประเมินสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะเมื่อการประเมินครั้งก่อนว่า ผลประเมินทุกดัชนีที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ต่ำกว่า 3 (หมายถึงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้) เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพ และถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

    สำหรับการประเมินในดัชนีนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา กรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรสร้างกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทำ SAR วันนี้ผมจึงใช้ Blog เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยการจัดทำ SAR ON BlOG และทำเชิงรุกโดยการเข้าไปพูดคุยสไตล์ QA TALK

    วันนี้ผมขอนำบันทึกจาก Blog มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่อง จิตสำนึกในคุณภาพ ของบุคลากรในสำนักงานครับ พยายามจะเขียนให้ครบทุกคนอยู่ครับ คงต้องขอให้หลาย ๆ คนในสำนักงานช่วยกันเติมเต็มด้วยครับ

 

ลำดับ 

ชื่อบันทึก 

 1.

 รอยยิ้มจากลูกผู้ชายชื่อสมรถ

 2.

 จักรพงศ์ นายช่างเทคนิคที่ไม่ธรรมดา

 3.

 ชื่นชมคุณสริตา เถาลอย

 4.

 ชื่นชมเจ้าของโต๊ะทำงาน

 5.

 ปิดแอร์ด้วยค่ะ

 6.

 จิตสำนึกเรื่องคุณภาพ 1 โดยฺBlog ท่านคณบดี

                                                      

                                                                     บอย สหเวช
                                                                   7 ก.พ. 50

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การประกันคุณภาพ#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่9.2-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 76981, เขียน: 07 Feb 2007 @ 18:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)