การประเมินทักษะทางภาษา (13)

แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  
ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ  การประเมินทักษะทางภาษา (12)  
คราวที่แล้วครูอ้อยได้กล่าวถึง   วิธีการทดสอบทักษะทางภาษา  เมื่อทราบเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารและลักษณะของภาระงานที่ใช้ในการประเมินทักษะทางภาษาตามสภาพจริงแล้ว   ครูผู้สอนควรทราบถึงวิธีการการทดสอบทักษะทั้ง 4 เพื่อจะได้สามารถเลือกไปใช้ได้ตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตน  โดยเรียงลำดับต่อไปนี้ 
1.  การทดสอบทักษะฟัง  ซึ่งประกอบด้วย  การทดสอบการจับใจความสำคัญของคำพูด (Skimming)  การทดสอบความเข้าใจข้อความ  ( Oral Comprehension)   การทดสอบรับข้อมูล (Perception)    การทดสอบคำพูด  หรือ  เรื่องราว  (Transfer the oral messages)  
วันนี้ครูอ้อยจะกล่าวถึงเรื่อง  การทดสอบคำพูด  หรือ  เรื่องราว  (Transfer the oral messages)   แบบทดสอบชนิดนี้ใช้วัดในระดับที่ค่อนข้างสูง  เป็นการทดสอบความสามารถ 2 ทักษะ  ที่ปรากฏในชีวิตจริง  คือ  ทักษะการรับสาร  และถ่ายทอดออกเป็นทักษะการส่งสาร  เช่น  สมมติให้นักเรียนได้รับโทรศัพท์ฝากข้อความแล้วก็ให้จดบันทึกไว้   หรือให้นำไปส่งข่าวต่อด้วยการพูดก็ได้ 
ซึ่งถ้าวัดเฉพาะทักษะการรับสาร  ก็อาจให้ถ่ายทอดเป็นภาษาแม่ได้  รูปแบบนี้สามารถนำไปใช้กับนักเรียนในระดับสูงได้  หรือครูเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนไปเล่าต่อให้เพื่อนฟังแล้วบันทึกเทปไว้สำหรับให้คะแนนภายหลัง  การให้คะแนนอาจให้ตามประสิทธิภาพของการสื่อสารทั้งหมด  หรือให้ตามรายละเอียดหลักๆ  ของเรื่องที่มีผลต่อความเข้าใจในเนื้อเรื่อง 
ครูอ้อยขอจบบันทึกนี้เพียงเท่านี้นะคะ  เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่อง  ....การเขียนตามคำบอก  (Dictation)  โปรดติดตามอ่านนะคะ  ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 76965, เขียน: 07 Feb 2007 @ 16:52 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

แอน
IP: xxx.122.183.74
เขียนเมื่อ 

หาเพื่อนคุยแก้เซงๆ

เม
IP: xxx.122.183.74
เขียนเมื่อ 

คัยว่างก้เข้ามาคุยได้นะ

แมก
IP: xxx.122.183.74
เขียนเมื่อ 

แอดมาได้นะ

เขียนเมื่อ 

แอน [IP: 124.122.183.74]
เม [IP: 124.122.183.74]
3. แมก [IP: 124.122.183.74]

IP เดียวกันเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ ที่แวะมาเยี่ยมชม