สถิติจังหวัดชุมพร

สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ   ที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับทุกๆท่าน มีอะไรให้สถิติรับใช้ขอเชิญนะขอรับ!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STATCHUMPHONความเห็น (4)

วิจารณ์
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

อยากใหเล่าผลงาน (ตามวิสัยทัศน์ จ. ชุมพร) ที่สำนักงานสถิติ จ. ชุมพร ภูมิใจ ครับ

วิจารณ์

ประชาชน
IP: xxx.147.1.2
เขียนเมื่อ 
อยากถามว่า  ข้อมูลที่ทางสำนักงานสถิติจังหวัดได้ทำการสำรวจไปนั้น  รัฐบาลได้นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศหรือไม่
พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เรียนอจ.วิจารณ์ที่เคารพ

          สำนักงานสถิติเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการสำรวจฐานข้อมูลต่างๆในจังหวัดชุมพร     ผลงานตามวิสัยทัศน์จ.ชุมพรที่สำนักงานสถิติฯมีส่วนร่วมอย่างสำคัญมีหลายเรื่อง  แต่ที่ผมจำได้ก็คือ   การติดตามสัดส่วนของกำลังแรงงานในจังหวัดชุมพรที่มีการศึกษามากกว่าประถมศึกษา (เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์(เมืองน่าอยู่คู่สังคมที่ยั่งยืน) ซึ่งจังหวัดกำหนดเป็นประเด็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการเพิ่มศักยภาพของประชากรในจังหวัดในภาพรวม นอกจากนี้ฐานข้อมูลต่างๆที่สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดนำใช้ในการวางแผนฯ  ก็มาจากฐานข้อมูลของสำนักงานสถิติฯครับ   หวังว่าทางสำนักงานสถิติฯคงจะชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ

                                                พรสกล ณ ศรีโต

ละอองดาว
IP: xxx.147.1.2
เขียนเมื่อ 

เรียนประชาชน(11กค.48)

       การสำรวจข้อมูลสถิติ เป็นงานในการผลิตข้อมูลสถิติซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจะทำการผลิตเฉพาะสถิติพื้นฐานซึ่งเป็นสถิติสำหรับการจัดทำแผน กำหนดนโยบาย ประเมินผล แก้ไขปัญหางานโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 สำนักงานสถิติจะต้องเป็นผู้รวบรวมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักของรัฐบาล ที่รัฐได้ดำเนินการไปแล้ว และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการที่รัฐกำลังจะดำเนินการว่าเห็นด้วยหรือไม่ ( สรุปว่าใช้ครับ )