อาการนี้เราก็เป็นเหมือนกันนี้น่า อาการขี้ลืมของคนบางคนอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของภาวะสมองเสื่อมได้ ถ้าอาการลืมมากขึ้นทุกที และไม่สามารถปรับปรุงได้ แต่ส่วนใหญ่คนขี้ลืมเหล่านี้ ไม่ได้มีภาวะสมองเสื่อม แต่ๆๆๆๆๆๆๆๆ เกิดจากการไม่ได้จัดการหรือจัดระเบียบความจำให้ดี พอมีเรื่องที่จะทำมากขึ้น ใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำมากขึ้น รีบร้อนวุ่นวาย จึงจำไม่ได้ว่าทำสิ่งโน้น สิ่งนี้หรือยัง หากได้ปรับและวางระเบียบชีวิตให้ดี ก็จะทำให้ความจำดีขึ้น