ดังที่ได้กล่าวได้กล่าวไปแล้วว่า ภาวะผมร่วง เป็นอาการที่พบได้ประปราย ในเวชปฏิบัติทั่วไป บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วย การบอกว่าอาการผมร่วง แต่พอแพทย์ตรวจแล้ว บอกว่าเส้นผมไม่ได้ร่วงดังที่ผู้ป่วยว่ามา สถานการณ์นี้ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เพราะ คำจำกัดความ หรือความเข้าใจที่มีไม่ตรงกัน ดังนั้นการวินิจฉัยว่ามีผมร่วงหรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง นำไปสู่การรักษาที่ทันเวลา หรือ ล่าช้า หรือไม่ได้รับการรักษาได้ทันเวลา

 

ในกรณีที่ตรวจผู้ป่วยแล้ว พบอาการผมร่วงชัดเจน เช่นมีผมร่วงทั่วไปทั้งศีรษะ หรือเป็นวงๆ กรณีนี้ มักไม่เป็นปัญหา เพราะเห็นได้ชัดเจนดังในรูป

 

  • ตามปกติเส้นผมคนเรามีประมาณหนึ่งแสนเส้น  เส้นผมคนเรามีการร่วงหล่น เป็นตามธรรมชาติอยู่ทุกๆ วันอยู่แล้ว เช่นตอนสระผม หรือหวีผม ตามทฤษฎีแล้ว เส้นผมอาจหลุดร่วงได้ถึงหนึ่งร้อยเส้นต่อวัน โดยที่แพทย์ยังบอกว่า เป็นการร่วงหล่นตามปกติ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ถ้าผมเริ่มร่วงประมาณห้าสิบเส้นขึ้นไป ก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วว่า อาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นบางครั้ง แพทย์ผิวหนังอาจจะให้ ผู้ป่วยเก็บรวบรวมเส้นผม เพื่อนับ และดูชนิดของเส้นผม ที่หลุดร่วง เพราะชนิดของเส้นผมที่หลุดร่วง มีหลายชนิดและมีความสำคัญต่างๆ กันไป
  • การตรวจเส้นผมว่ามีการร่วงมากผิดปกติหรือไม่ หรือที่เรียกว่า มี active hairloss หรือไม่นั้น ใช้วิธีที่เรียกว่า hair pulling test หรือ hair pull test  ทำได้ง่ายๆ โดยการใช้นิ้วมือจับที่เส้นผม ไม่แน่นนัก แล้วลูบจากโคนผม ไปยังปลายผม ทำเช่นนี้ในตำแหน่งต่างๆ ประมาณสิบครั้ง  ถ้ามีเส้นผมหลุดติดนิ้วมือมาเป็นร้อยๆ เส้น ก็ถือว่ามีความผิดปกติแน่นอน ถ้าหลุดประมาณมากกว่าสามสิบเส้นก็ถือว่า เริ่มมีความผิดปกติแล้ว
  • การตรวจอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า Hair plugging test เป็นการดึงเส้นผมออกมา ครั้งละประมาณห้าสิบเส้น แล้วนำมาดูว่า เส้นผมที่ดึงมานั้น อยู่ในระยะใดบ้าง การตรวจนี้ผู้ป่วยอาจจะเจ็บเล็กน้อย เพราะไม่ได้เป็นการลูบผมออกมา แต่เป็นการดึงผมที่ยังไม่ร่วงออกมาทีเดียว

 

การรักษาผมร่วง ขึ้นอยู่กับชนิดของผมร่วงที่เกิดขึ้น  แต่ถ้าไม่แน่ใจ ให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ผิวหนังครับ