นิทานก่อนนอนเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังลูก อ่านหนังสือก็ได้หรือแต่งเองโดยแทรกคติสอนใจหรือข้อคิดต่างๆ ตอนแรกแม่เล่าให้ฟัง พอเด็กเริ่มหัดเล่านิทานเป็น ก็ลองให้เด็กเป็นคนเล่าบ้าง อาจเป็นเรื่องที่ครูเล่าให้ฟังที่โรงเรียน หรือแต่งขึ้นมาเองสดๆ ก็ได้ ลูกจะเป็นเด็กที่มีจินตนาการและชอบเล่าเรื่องต่างๆ ทั้งที่บ้านและโรงเรียน