เมื่อวันที่ 1 ก.พ. มีการเตรียมการทีมงาน UKM-9 โดย ดร.พัชรี  เพื่อซักซ้อมกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะการนัดหมายกับคุณกิจ  และการจัดนิทรรศการ  มอบหมายให้ทีมนักศึกษาปริญญาโทและเอก  สาขาการจัดการสารสนเทศ  เป็นคุณลิขิตประจำโต๊ะต่างๆ  และการซักซ้อมกำหนดการภาคเย็นด้วย  ทีมงานตื่นเต้นและเต็มใจในการเตรียมงานครั้งนี้  การติตป้ายต้อนรับเริ่มแล้วดังภาพ  เชิญเครือข่าย UKM เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  อากาศยังเย็นอยู่  คาดว่าจะอุ่นขึ้น  อาจต้องเตรียมเครื่องป้องกันความหนาวมาด้วย 

มอดินแดงพร้อมแล้ว  สำหรับ UKM-9