ช่วงใกล้เที่ยงของวันอาทิตย์ ที่ 4  ก.พ. 2550   ผมไปพบมโนราห์คณะภักดีสามัคคีศิลป์  นายโรงโนราคือ นายภักดี  คงดำ  อายุ  81 ปี  ด้วยความชื่นชมและเคารพท่านครับ 

  ท่านอยู่บ้านเลขที่ 90 หมู่ 3  ต. ทะเลน้อย  อ. ควนขนุน  ท่านมีคติแนวคิดที่น่าสนใจเช่น  การที่คนเราจะรู้อะไรจงรู้ให้จริง  มีความเคารพต่อพรรพบุรุษ 

 มีความกตัญญูกตเวที  รักษาสัจจะ  และกระทำการแสดงด้วยความเต็มใจตั้งใจ  สิ่งใด ๆจะนำมาซึ่งความทุกข์แล้วอย่าไปทำ ... แม้ในชีวิตท่านล่วงเลยเวลา...แต่ยังทำหน้าที่สืบสานงานมโนราห์ตลอดไป 

 ท่านเล่าตอนหนึ่งเรื่องมีคนมาถามการรำโนราตามท่าต่าง ๆและสั่งให้ท่านแสดงให้ดู...ในความรู้สึกท่านบอกว่าเขามาหลอกท่าน...

เพราะสอบถามกลับเพื่อฟังเหตุผลปรากฏว่าตอบท่านไม่ได้...ต่อแต่นั้นมาท่านกลัวและไม่อยากให้สัมภาษณ์ใครเลย...

เกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นใน  แง่  มโนราห์ 

 ขณะที่พิมพ์บันทึกนี้อยู่  มีโทรเข้ามาหาผม  เป็นนักศึกษา  เรียนอยู่ปี 3  เธอขอประวัติมโนราห์ที่ชื่อนายภักดี  คงดำ  เธอรู้ได้อย่างไรว่าผมมี 

 เธอตอบว่า ท่านมโนราห์ภักดีให้มาถามที่ผม เธอกำลังทำวิจัยด้านนี้อยู่พอดี  ผมเลยบอกไปว่า  ถ้าว่างก็เชิญมาพบผมที่เกาะยอแล้วลปรร.ในเรื่องนี้ 

 ที่ผมมีข้อมูลส่วนหนึ่งพร้อมที่จะให้ตามข้อมูลที่มีอยู่  เธอรับปากจะมาครับ