การศึกษาคาทอลิก

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ท่านอธิการิณี    เซอร์อัลเฟรด    วรศิลป์    ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิกแก่คณะครู  จากการประชุมครู   ประจำเดือนสิงหาคม  เพื่อให้ครูได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่ผู้เรียน  ดังนี้ การศึกษาคาทอลิก    เป็นการศึกษาที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อกระแสเรียกที่แท้จริง  โดยเน้นการแสดงความจริง     ความดีงาม   และความงดงาม       จากวิสัยทัศน์ของการศึกษาคาทอลิกได้กล่าวถึง บุคคลแห่งการเรียนรู้  ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร   ความเป็นเลิศแห่งการเป็นมนุษย์ตามหลักพระคริสตธรรม บุคคลแห่งการเรียนรู้  ได้แก่  การศึกษาจากแหล่งความรู้  จากผู้รู้  มีความเข้าใจ  สามารถนำความรู้จากประสบการณ์มากระทำปฏิบัติจนเกิดเป็นผลงานของตนเองได้ (สร้างองค์ความรู้ได้) ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร ได้แก่  การพัฒนาจิตใจ  บนพื้นฐานความรัก  ความเมตตากรุณา  ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความเป็นเลิศแห่งการเป็นมนุษย์ตามหลักพระคริสตธรรม ได้แก่   การดำเนินชีวิตตามหลักพระวรสาร  ได้แก่  คำสอนของพระเยซูเจ้า  คือ  บัญญัติความรัก(ยน.13 : 34 )  

แหล่งข้อมูล     ท่าน อธิการิณีเซอร์อัลเฟรด        วรศิลป์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์#เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์#การศึกษาคาทอลิก

หมายเลขบันทึก: 76616, เขียน: 06 Feb 2007 @ 14:01 (), แก้ไข: 11 May 2012 @ 09:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ใช่ครับ..ความรัก เป็นสิ่งสวยงาม ที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์

จะสักกี่ยุคกี่สมัย..ความรัก ก็ยังสวยงามอยูเสมอ..

ความรัก...ทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงได้...

พระเยซู..พระองค์ได้ทรงเน้น...มาก  ให้ทุกคน รักกัน ด้วยความรัก..ที่มาจากพระเจ้า....

ก็จะทำให้เราทุกคนมีความผูกพันธ์กัน........

ผมดีใจทุกคครั้ง...เมื่อมีใครได้พูดคุย..ถึงเรื่องพระเจ้าครับ

อยากให้ความรักของพระเจ้า..ได้เติบโตขึ้น ในจิดใจของมนุษย์ ทุก ๆ คนครับ

ความรักเป็นสิ่งทฃสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนนะคะที่อยู่ร่วมกันในโลกนี้  คำสอนของพระเยซูเจ้าจะให้บังเกิดผลได้นั้นจะต้องนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพทื่อนที่อยู่รอบข้าง