สวัสดี และขออนุญาติแนะนำตัวเองคร่าวๆค่ะ     ชื่อนางสาวรานี บำเพ็ชร   เป็นนิสิตจากรั้วจามจุรี    วันนี้ได้โอกาสเรียนรู้การเป็นสมาชิกบล็อกด้วยความกรุณาและไมตรีจากพี่อุทัยและน้องออยที่มหาชีวาลัยอีสาน   ดิฉันขอฝากตัวในฐานะสมาชิกใหม่ km และฝากเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านบล็อกแห่งนี้ โดยเฉพาะเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองของเกษตรกร  ซึ่งเป็นหัวข้อที่สนใจและเลือกเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ในโอกาสต่อไปจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังค่ะ