เราอยู่...ในอากาศ...สภาพภูมิอากาศ จะเจออากาศ แดด ฝุ่น
เราอยู่กับ "คน"...เรานั้นมี "จิตใจ" -----> เราก็เข้าไปอยู่ในอากาศของคนอื่นอยู่เรื่อยไป

คนอื่น -----> ส่งอารมณ์ออกมา บางทีเราก็รู้สึกไปตามอารมณ์ของเขา
เช่น เขาเศร้า เราก็รู้สึกเห็นใจเขา
ทุกอารมณ์ มีทั้งรุนแรงมาก...รุนแรงน้อย

.................................................................................................

เขาไม่ได้สาดอารมณ์ใส่เราหรอก แต่มันเป็นธรรมชาติของเขา บางทีเราก็เผลอไปตามอารมณ์แบบนั้นของเขา

.................................................................................................

พอเรานึกได้ -----> feeling เราไม่ใช่แบบนั้น
เราก็กลับมาเป็นตัวเรา สักพักเราก็พ่นอารมณ์ใส่คนอื่นด้วย

หรือ...อาจไม่กลับเป็นตัวเรา หรือไม่เอาอารมณ์ของคนอื่นด้วย -----> ซึ่งเรียกว่า อะไรก็ไม่รู้ไม่มีชื่อ
ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง "เป็นอีกสิ่งหนึ่ง" ซึ่งน่าจะเป็นทางรอดของเรา

 

Text : Tan

Edit : Ka-Poom