• ภาพถ่ายทีมที่ไปเยี่ยมบ้านทั้งหมด ประกอบไปด้วย แพทย์ เภสัช นักกายภาพ พยาบาลเวชปฏิบัติ อสม นักศึกษา จนท.หน่วยบริการปฐมภูมิ อาจารย์

  • ตรวจรายละเอียดตามแผนการเยี่ยมบ้าน

  • นักกายภาพกำลังช่วยทำกายภาพ

  • ร่วมกันประเมินสภาพ

  • ลุงดีใจที่มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมจำนวนมาก

  • กำลังฝึกสอนและสาธิตให้ลุงปฏิบัติ

  • ทีมเยี่ยมของเราระหว่างนักศึกษากับอาจารย์