เนื่องจากทางคณะสหเวชศาสตร์ มีนโยบายรณรงค์เรื่อง การประหยัดพลังงาน ช่วงเวลาพักเที่ยงถึงบ่ายโมง จะปิดแอร์ และตอนเย็นหลังเลิกงาน ตั้งแต่ 16.30 น. ก็จะปิดแอร์เช่นกัน

   ความจริงมีการรณรงค์มานานแล้วครับ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องปกติครับ เมื่อก่อนออกจากห้องในสำนักงานจะปิดไฟและปิดแอร์ทุกครั้งในช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกงาน

   แต่มีอยู่คนหนึ่งที่นอกจากจะปิดแอร์และปิดไฟทุกครั้งแล้ว ยังเตือนคนอื่นด้วย โดยเฉพาะผมจะถูกเตือนอยู่บ่อย ๆ  เพราะผมกลับบ้านไม่ตรงเวลา (กลับบ้านเย็นครับ)      คุณกมลพร  เซี่ยงว่อง   "พี่ปิดแอร์ด้วยค่ะ" ประโยคที่คุ้นหู ครับ ในสำนักงานคงพอเดาออก ผู้ที่เตือนผมอยู่บ่อย ๆ คือ คุณกมลพร เซี่ยงว่อง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  

    ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในเรื่องการเงินของคณะ แล้วยังช่วยดูแลผลประโยชน์ของทางราชการด้วยครับ

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                          5 ก.พ. 50