QA กับงานประจำ : ความภาคภูมิใจ

บอย สหเวช


   การจัดทำ SAR สิ่งหนึ่งที่จะต้องเขียนในบทนำคือ ความภาคภูมิใจ  ลำดับแรก ขอเริ่มจากความภาคภูมิใจของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ก่อน ผมได้เชิญชวนให้น้อง ๆ ในสำนักงานเลขานุการ ลองช่วยกันเขียน เป็นอันว่าเริ่มต้นจากผมก็แล้วกัน และถ้าใครนึกความภาคภูมิใจเกี่ยวกับบุคลากรออก ช่วยเติมเต็มให้ผมด้วยครับ

     

 

 

 

 คุณขวัญเรือน แดงเรือ

 คุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ

คุณสมรถ  จันดี

       
 คุณสุวดี  มีมาก      
     

      

วัน เดือน ปี ที่รับรางวัล 

 ชื่อรางวัล

 ชื่อเจ้าของผลงาน

แหล่งที่มอบ 

13
ก.ค 49

บุคลากรที่ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านงานวิจัย / ประกันคุณภาพดีเด่น
ประจำปี 2549 (อันดับ 1)

นส.ขวัญเรือน แดงเรือ

คณะสหเวชศาสตร์

13
ก.ค.49

บุคลากรที่ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านงานวิจัย / ประกันคุณภาพดีเด่น
ประจำปี 2549 (อันดับ 2)

นส.สิริภัสณ์ ศิระนุภาพ

คณะสหเวชศาสตร์

5
ม.ค.50

บุคลากรดีเด่นของคณะสหเวชศาสตร์
 ประจำปี 2549

นายสมรถ จันดี

คณะสหเวชศาสตร์

12
ม.ค.50

บุคลากรที่มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านต่อไป

นส.สุวดี
มีมาก

หน่วยบริการเคลื่อนที่ฯมหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                                บอย สหเวช
                                                                                  6 ก.พ. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การประกันคุณภาพ#คณะสหเวชศาสตร์#qaกับงานประจำ#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 76590, เขียน: 06 Feb 2007 @ 12:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • เขียนบันทึกไปแล้วนึกขึ้นได้มีอีก 1 คนที่เป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ คือ

         P


คุณภาวินี บุตระ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัยสถาบัน ในงานนเรศวรวิจัย ครับ

เขียนเมื่อ 

ลืมตัวคุณบอยเองรึปล่าวคะ ?  : )