แค่เพียงสิ่งเล็กๆ ก็สะท้อนถึงคุณภาพ การทำงานของคนเราได้

ความเคยชินทำให้หลายคน ขาดความกระตือรือร้นในการปรับปรุงสิ่งใกล้ตัวให้ดีขึ้น จนกว่าจะมีคำสั่ง หรือแรงกระตุ้นครั้งใหม่
เพียงแต่คำพูด สายตา ข้อความ ทำให้ครูอ้อยลุกขึ้นมาทำ 5ส ที่โต๊ะทำงาน

ครูอ้อย ทำความสะอาดโต๊ะทำงานเลียนแบบคุณหมอสมบูรณ์

 

 5 ส คือ กระบวนการในการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดประ สิทธิภาพของ
การทำงานและจิตสำนึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน

5 ส คำ ย่อซึ่งแปลมาจาก 5 S ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำในภาษาญี่ปุ่น 5คำ คือ

1.SEIRI (เซริ) = สะสาง
2.SEITON (เซตง) = สะดวก
3.SEISO (เซโซ) = สะอาด
4.SEIKETSU (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ
5.SHITSUKE (ซิทซึเคะ) = สร้างนิสัย


เรื่องของ 5 ส สำหรับบางท่าน ดูเป็นเรื่องใหญ่ ที่จะต้องใช้เวลาพอสมควร จึงต้องรอฤกษ์งามยามดีที่จะทำ 5ส แต่หลายท่าน ทำ 5ส จนเป็นนิสัย

ครูอ้อย  กระตือรือร้นรีบทำ 5ส ที่โต๊ะทำงาน แล้วถ่ายรูปโชว์ผลงาน เขียนบันทึกเป็นหลักฐานไว้ใน blog  แม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่สะท้อนบางสิ่งออกมา


1. ความตั้งใจในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งรอบๆตัวให้ดียิ่งขึ้น

2. การเติมความใหม่ใส่ชีวิตจากสิ่งเดิมๆ หลายท่านเอาแต่พร่ำบ่นที่ต้องอยู่กับความจำเจในแต่ละวัน ชีวิตไม่มีอะไรแปลกใหม่ เพราะไม่ยอมเติมความใหม่ใส่ชีวิตเสียที เพียงการปรับปรุงสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ยังไม่คิดที่จะทำ

3. แสดงถึงความมีวินัยในตัวเอง เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นทำตาม นักเรียนของครูอ้อยที่ได้รับการฝึกให้มีวินัย เดินแถวเป็นระเบียบระว่างเปลี่ยนวิชาเรียน ย่อมได้รับการปลูกฝังความมีวินัยหลายอย่าง สมแล้วที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ

4. เพิ่มความประทับใจเมื่อแรกพบ เนื่องจากมีแขกมาเยี่ยมเยือนครูอ้อย นอกจากประทับใจที่ได้พบครูอ้อยแล้ว ยังประทับใจกับความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ต้อนรับ ถือว่า ได้รับเกียรติจากเจ้าของสถานที่

5. แม้เป็นเพียงแค่โต๊ะทำงาน แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพติกรรมที่ดี เมื่อมีคนหนึ่งลงมือทำ จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่น ทำตามไปด้วย

6. คนเราลงมือทำสิ่งเล็กๆให้ดีที่สุดได้ โดยไม่ต้องมีข้ออ้างรอเวลาว่าง

7. สิ่งของต่างๆภายในห้องทำงานของครูอ้อยอีกหลายมุม สามารถทำ 5ส ได้ทั้งนั้น  ครูอ้อยสามารถสอนให้นักเรียนทำ 5ส  ปลูกฝังวิธีการให้กับนักเรียนได้เลย และยังสามารถมีประเด็นใหม่ๆมาเขียนเล่าในบันทึก ถ่ายรูปมานำเสนอให้ผู้อ่านบันทึกหลายท่านร่วมชื่นชม และอาจเป็นแรงผลักกันให้คุณครูท่านอื่นๆ ลุกขึ้นมาทำ 5ส ในห้องทำงาน หรือปลูกฝังเด็กนักเรียนบ้าง เพราะครูอ้อยยังสอนให้นักเรียนชั้นประถมร่วมกันทำ 5ส ได้ แล้วที่อื่นจะทำไม่ได้ได้อย่างไร....