การชงชาจีนให้ได้รสเข้มข้น และกลิ่นน้ำชาหอมกรุ่น ควรชงด้วยน้ำที่เดือดจัด